Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Hudebně-literární pořad o Bibli

Cyklus jedenácti volně provázaných literárně hudebních večerů se v každém setkání soustředí na jednu biblickou knihu ze Starého nebo Nového zákona. Dva herci čtou vybrané části dané biblické knihy. Tentokrát biblické texty přednesou Lenka Zbranková a Zbigniew Kalina. Bloky slova se střídají s krátkými hudebními čísly nebo úryvky z klasické i současné hudby. Hudbu doprovází promítání výtvarných děl, vážících se k daným biblickým příběhům.

Každé představení moderuje zkušený biblista a zahajuje je stručným historickým a literárním úvodem, objasňujícím vznik dané knihy, dobové souvislosti jejího textu, její literární charakteristiku i vztah k dalším částem Bible. Spojení biblického slova s hudbou a výtvarnými díly umocňuje prožitek krásného slova a zpětnou vazbou posiluje emoční vjemy z výtvarných děl, která v době mizejícího povědomí o biblických příbězích ztrácejí na síle proto, že je vnímáme jen z hlediska jejich formy.

Cílem projektu je přiblížit zájemcům o základ křesťanské kultury i lidem jen tak zvědavým Bibli jako svébytné literární dílo a komplexní kulturní fenomén, živý a inspirující i v naší postmoderní a pestré civilizaci. Literární večery nemají žádné liturgické pozadí a nejsou cíleny na lidi určitého, nebo vůbec nějakého náboženského vyznání. Více na http://biblectena.cz. (Aleš Pištora)

06. 03. 2013