Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

I církev v tomto světě podléhá času

Nejen ten, kdo studoval ekonomii, ale úplně každý musí vědět, že hodnota všech věcí tohoto světa podléhá řádu času. I hodnota peněz je determinována časem. Za peněžní obnos, který by nám za první republiky bohatě stačil např. na pořízení kvalitní knihy o ekonomii, si dnes stěží pořídíme i tu nejméně solidní ekonomickou brožurku. Zřejmě i to způsobuje, že to nejsou pouze někteří politici, kdo využívají různých nenávistných nálad, aby pro sebe získali politické body, ale bohužel i někteří nezávislí novináři, kteří se dopouštějí omylů. Církev je sice věčná, ale křesťané, jejichž společenství církev tvoří, existují v čase, tak jako i ostatní lidé.

Pokud z některých médií vyznívá, že připravovaný zákon o částečné nápravě křivd spáchaných komunistickým režimem počítá s náhradou 270 miliard (o čemž svědčí bulvární titulky hlásající „Církve dostanou 270 miliard“), není taková informace korektní. Právě z této nejasné informace mohou vyplývat postoje některých lidí, kteří tvrdí, že částka 83 miliard finanční náhrady by akceptovatelná byla, ale již ne tak částka 270 miliard. Zde se však zcela jasně ukazuje, že tito lidé vlastně nevědí, o čem mluví. Finanční náhrada 83 miliard vyplacených dnes a 270 miliard vyplacených v průběhu 60 let je sice nominálně částkou odlišnou, ale reálně částkou totožnou. Důvodem toho je inflace způsobující snižování kupní síly peněz. Lidem, kteří si vzali hypotéku na bydlení anebo o tom uvažují, tento ekonomický fakt není třeba vůbec vysvětlovat.

Je nutné jasně říci, že navrhovaný zákon mluví o 83 a nikoli o 270 miliardách. Vedle navráceného majetku tedy půjde o finanční náhradu v hodnotě 83 miliard a protože pro stát není možné tuto sumu vyplatit okamžitě, sám navrhl, aby byla vyplácena po dobu 60 let. Církve vědomě přijaly tyto riskantní podmínky vedeny snahou po řešení vleklého problému naší minulosti a ve prospěch celé společnosti učinily tento ústupek. (ap)

28. 01. 2008