Vyhledávání Menu

I. světová válka

„Stáří je zvláštní dobou milosti, ve které nás Pán znovu povolává, volá nás, abychom opatrovali víru a předávali ji, volá nás, abychom se modlili zvláště přímluvou, volá nás, abychom byli nablízku těm, kdo jsou v nouzi… Senioři, prarodiče mají schopnost chápat i ty nejobtížnější situace! A když se v těchto situacích modlí, je jejich modlitba mocná!“

Papež František I. (promluva k seniorům, Řím 28. 9. 2014)

 

Akademie nejen pro seniory je pravidelný cyklus setkávání otevřené skupiny nejen seniorů se zajímavými hosty, kněžími, řeholníky i laiky, kteří přednášejí a se svým publikem diskutují na poutavá témata z oborů teologie, religionistiky, liturgiky, historie, umění... Vyprávějí o své práci pro církev, seznamují své posluchače s historií z pohledu své specializace i s aktuálním děním.

Setkání se konají každou 2. a 4. středu v měsíci od 9.30 do 11.00 v Pastoračním středisku (kostel sv. Vojtěcha), Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice.

Do programu Akademie patří také výlety, kdy navštěvujeme zajímavá místa, a také jeden celodenní, kdy v květnu vyjíždíme objevovat klenoty nejen pražské arcidiecéze.

Podstatným bodem otevřeného, volného společenství jsou tradiční duchovní obnovy v adventním a postním období. Je jim věnováno jedno středeční dopoledne a kromě rekolekčních zamyšlení nabízí možnost přistoupit ke svátosti smíření a účasti na mši svaté.

Na přednášky se nemusíte předem přihlašovat (výjimkou jsou výlety), jen přijít, sednout si a poslouchat. Vstupné je dobrovolné.

 

Program říjen 2014 – leden 2015:

  8. 10. 2014        Dr. Jaroslav Eliáš: Varhanní hudba v liturgii

22. 10. 2014         P. Benedikt Hudema: Hlavní poutní baziliky v Římě

12. 11. 2014        Dr. František Reichel: Příprava kanonizace sv. Anežky v Římě

26. 11. 2014        P. Josef Ptáček: Fotografie z cest po Rusku

10. 12. 2014        P. Tomáš Kábele: Duchovní obnova (9.30 –12.30)

14. 1. 2015          PhDr. Jarmila Lomozová: Arcidiecézní charita

28. 1. 2015          P. Petr Beneš CSsR: Literatura a duchovní život

11. 2. 2015          Kpt. Vladimír Hudousek: Zahraniční mise

25. 2. 2015          Ing. Arthur Rehberger: I. sv. válka

11. 3. 2015          Kateřina Lachmanová, Th.D.: Karikatury Boha

25. 3. 2015          Duchovní obnova: P. Miloslav Kabrda SBD (9.30–12.30)

  8. 4. 2015          Prohlídka Arcibiskupského paláce (pouze pro přihlášené)

 

19. 02. 2015