Vyhledávání Menu

Národní svatováclavská pouť

Drazí spolubratři kněží a jáhni,

další rok uplynul a přípravy na Národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi jsou v plném běhu.

Hlavním dnem oslav bude – jako každoročně – den 28. září – slavnost svatého Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa. Nejdůležitějším programem tohoto dne je mše sv. v  10.00 hod. na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi s českými a moravskými biskupy.

Je velkým povzbuzením modlit se zde každý rok s poutníky přicházejícími z celé České republiky i ze zahraničí, abychom svěřili starosti své i starosti svých blízkých přímluvě hlavního patrona české země, sv. Václava, před jeho relikvií.

Je také dávnou tradicí modlit se ve Staré Boleslavi za naši vlast. Jistě se shodneme na tom, že naším důležitým úkolem je modlit se za aktéry politického života, za celou naši občanskou veřejnost i za společenskou kulturu v naší zemi vůbec. Svěřme své modlitby Paladiu země české, Panně Marii, zde uctívané.

Prosím, abyste mé pozvání na pouť ke sv. Václavu předali všem svým farníkům, abychom se na národní pouti sešli ve velkém počtu. Obětujme tu trochu pohodlí, které bychom měli při sledování bohoslužby v televizi, obětujme nesnáze spojené s putováním. Připojme vše ke svým modlitbám jako malou oběť, kterou můžeme společně nabídnout Pánu za naši zem. Naše účast je i svědectvím národu o naší víře, svědectvím přenášeným do celé republiky.

Na cestu všem žehná v Kristu váš

                                                  kardinál Miloslav Vlk
                                                       arcibiskup pražský

 

Instrukce pro kněze

21. 08. 2013