Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Informace ke knežským svěcením 22. června 2013

Převlékání kněží a jáhnů k liturgii bude od 9.00 do 9.50 hod. v hovorně Arcibiskupského paláce. S sebou si přinesou albu a bílou štolu. Biskupové, členové kapitul, vyšší řeholní představení, biskupští a okrskoví vikáři se budou převlékat ve foyer před kaplí v prvním patře Arcibiskupského paláce.

 

K asistenci srdečně zveme všechny ochotné ministranty. Kdo z ministrantů se chce něco přiučit v „ministrantském řemesle“ a aktivně se zapojit do asistence, ať se nahlásí na tel. 737 215 326 nebo na e-mailu matl@apha.cz a dostaví se k nutnému nácviku v katedrále nejpozději v 8.00 hod. Všichni ministranti jsou vítáni.

 

Parkování pro klérus, ministranty a rodiny svěcenců je zajištěno na Hradčanském náměstí. Dbejte, prosíme, pokynu pořadatelů.

 

Po skončení liturgie kněžského svěcení jsou všichni kněží, jáhni, ministranti a rodinní příslušníci svěcenců srdečně zváni panem kardinálem k přátelskému setkání, spojenému s pohoštěním, v Sále kardinála Berana v Arcibiskupském paláci.

 

Prosíme všechny o modlitby za nové kněze i za ty, kdo se na jáhenství a kněžství připravují.

 

Vojtěch Mátl, arcibiskupský ceremonář

20. 06. 2013