Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Informace o schůzce paní Barbory Tachecí s kardinálem Vlkem

Bývalá ředitelka Barbora Tachecí požádala prostřednictvím redaktorky Evy Hůlkové o schůzku s kardinálem Miloslavem Vlkem. Důvod schůzky paní Tachecí neudala. O schůzce, která proběhla 31. ledna, poté paní Tachecí napsala, že to byl kardinál Vlk, kdo ji pozval, a ve své zprávě na stránkách ČRo1 - Radiožurnálu uvedla, že kardinála Vlka navštívila paní Eva Hůlková a ona ji pouze doprovázela. Paní ředitelka přišla s nápadem vytvořit na „svém“, jak říkala, ČRo 1 - Rodiožurnálu pravidelný exklusivní náboženský blok s účastí kardinála Vlka, arcibiskupa Graubnera a předsedy Ekumenické rady církví doktora Pavla Černého. Kardinál Vlk na to řekl, že nechce jednat bez konzultace s ostatními účastníky zamýšleného pořadu a za zády Redakce náboženského vysílání ČRo 6, se kterou existuje výborná spolupráce, a proto jí nic neslíbil. O schůzce bylo na portálu ČRo 1 - Radiožurnálu uveřejněno několik nepravdivých zpráv. Proto kardinál Vlk v textové zprávě zaslané paní Hůlkové vyslovil podiv nad tím, co se na portálu ČRo 1 píše.

Dne 6. února, kdy ještě odvolání nevešlo ve známost, kardinál Vlk zaslal dopis generálnímu řediteli Českého rozhlasu Václavu Kasíkovi, v němž především vyjádřil své poděkování za prostor věnovaný přenosům vánočních náboženských pořadů a za dobrou spolupráci s Českým rozhlasem a hlavně Redakcí náboženského vysílání. V tomto dopise současně informoval o svém dojmu ze schůzky s ředitelkou Barborou Tachecí.

Dopis kardinála Vlka zaslaný 6. února nemohl mít na rozhodnutí odvolat paní Tachecí žádný vliv. Do vnitřních záležitostí a vztahů v Českém rozhlase nechce kardinál Vlk nijak zasahovat. (ap)

07. 02. 2008