Vyhledávání Menu

Inscenace z deníku Etty H.

V Salesiánském divadle na Kobyliském náměstí se 13. května 2014 od 19.30 hodin koná představení s názvem „Inscenace z deníku Etty H.“ Příběh Židovky, která během práce v internačním táboře Westerbork zaznamenávala své zkušenosti do deníku. Zemřela v Osvětimi ve věku 29 let.

Režisérce a zároveň scénáristce Zuzaně Horákové se podařilo citlivým výběrem textů z deníků holandské židovské intelektuálky, které si psala v letech 1941 - 1943, zhustit do jedné hodiny podivuhodný proces zrání této studentky, od vnitřních zmatků k poznání Boží lásky a hodnoty každého člověka, ke smíření a odpuštění. V podání pěti hereček se odráží složitá povaha této židovské dívky, která zahynula v Osvětimi 30. listopadu 1943.

Ester „Etty“ Hillesum (1914 – 1943) v březnu 1941, téměř rok po začátku německé okupace začala psát deník. V červenci 1942 se dobrovolně přihlásila k práci v internačním táboře Westerbork na pomoc Židům, kteří zde byli vězněni. Během práce v táboře napsala mnoho záznamů do svých deníků a také dopisů svým přátelům. Dne 7. září 1943 byla Etty, její rodina a asi 900 dalších vězňů převezeno do Osvětimi. Ještě téhož roku byla v táboře zavražděna.

Dopisy přátelům a rodině se zabývají převážně Ettinými názory na zacházení s Židy, zkušenostmi z Westerborku a každodenním životem židovské dívky v okupované zemi. Její deníky vyšly až začátkem osmdesátých let v Holandsku a okamžitě si získaly veliký ohlas. U nás vyšly v roce 2005 pod názvem „Přervaný život“. Více na www.sdb.cz/divadlo. (Eva Jelínková, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 12. 05. 2014