Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Inspirace v péči o bližní

Program konference zahájí mše sv. v 8.30 hodin v kostele sv. Karla Boromejského (Vlašská 36, Praha 1). Následuje dopolední blok referátů: 

• P. Mgr. Vladimír Málek: Inspirace encykliky Deus caritas est – péče o bližního  
• Mgr. Stanislav Fíala: Charita – její úkol a služba
• MUDr. Marie Goldmannová: Co je a co není paliativní péče
• Anna Krutská, DiS.: Domácí hospic – péče o nemocné v kruhu rodiny 
 
Odpolední program zahájí ve 14.00 příspěvek Doc. Ing. Mgr. Aleše Opatrného, Th.D. a MUDr. Terezy Dvořákové na téma "Euthanasie – následek selhání péče nebo milosrdenství?". Následovat bude panelová diskuze. Předpokládaný závěr je plánován na 16. hodinu.

Na seminář je potřeba se přihlásit, a to nejpozději do 30. 4. 2011 nejlépe pomocí formuláře na adrese www.boromejky.cz (odkaz „NABÍDKY, AKTUALITY“). Do přihlášky uveďte jméno, příjmení, datum narození, adresu, pracoviště a funkci. Připojte sdělení, zda máte zájem o oběd.

Účastnický příspěvek je dobrovolný. Zváni jsou všichni bez rozdílu vyznání.

Akci pořádá Arcibiskupství pražské - Pastorační středisko, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Konferenci garantuje LK a ČAS, je ohodnocena kredity.

Další informace je možné získat na e-mailu setkanikz@boromejky.cz 

(aj)
 28. 04. 2011