Vyhledávání Menu

Internetové projekty

Ve středu 25. listopadu v rámci Akademie nejen pro seniory nás seznámí Mgr. Ignác Mucha s internetovými projekty Pastorace.cz a Vira.cz. Od 9.30 v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6 Dejvice.

„Stáří je zvláštní dobou milosti, ve které nás Pán znovu povolává, volá nás, abychom opatrovali víru a předávali ji, volá nás, abychom se modlili zvláště přímluvou, volá nás, abychom byli nablízku těm, kdo jsou v nouzi… Senioři, prarodiče mají schopnost chápat i ty nejobtížnější situace! A když se v těchto situacích modlí, je jejich modlitba mocná!“
Papež František I. (promluva k seniorům, Řím 28. 9. 2014)

Akademie nejen pro seniory je pravidelný cyklus setkávání otevřené skupiny nejen seniorů se zajímavými hosty, kněžími, řeholníky i laiky, kteří přednášejí a se svým publikem diskutují na poutavá témata z oborů teologie, religionistiky, liturgiky, historie, umění... Vyprávějí o své práci pro církev, seznamují své posluchače s historií z pohledu své specializace i s aktuálním děním.
Setkání se konají každou 2. a 4. středu v měsíci od 9.30 do 11.00 v Pastoračním středisku (kostel sv. Vojtěcha), Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice.
Do programu Akademie patří také výlety, kdy navštěvujeme zajímavá místa, a také jeden celodenní, kdy v květnu vyjíždíme objevovat klenoty nejen pražské arcidiecéze.
Podstatným bodem otevřeného, volného společenství jsou tradiční duchovní obnovy v adventním a postním období. Je jim věnováno jedno středeční dopoledne a kromě rekolekčních zamyšlení nabízí možnost přistoupit ke svátosti smíření a účasti na mši svaté.
Na přednášky se nemusíte předem přihlašovat (výjimkou jsou výlety), jen přijít, sednout si a poslouchat. Vstupné je dobrovolné.

 14. 10. 2015  Pan biskup Václav Malý  
     „Stav společnosti“
      
 11. 11. 2015  P. Antonín Klaret Dabrowski OFM   
     Sv. František v mém životě
      
 25. 11. 2015  Mgr. Ignác Mucha
     Senioři a internet: vira.cz a pastorace.cz

 9. 12. 2015  P. Jaroslav Krajl   
     Adventní duchovní obnova (9.30–12.30)

 13. 1. 2016  P. Matúš Kocián   
     Encyklika papeže Františka „Laudato si´“

 27. 1. 2016  P. Petr Beneš CSsR  
     „Literatura a duchovní život“

20. 11. 2015