Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Internetový rozhovor: Proč dnes hledat Boha?

Rozhovor se uskuteční na stránkách www.vira.cz. Otázky je možné klást i předem.

Adrián Pavel Zemek OPraem. se narodil roku 1962 v Praze, byl vysvěcen na kněze a stal se členem řádu Premonstrátů. Momentálně působí na pomezí středních a severních Čech v Doksanech a okolí, kde slouží jako duchovní správce farností a jako probošt kontemplativního kláštera sester premonstrátek v Doksanech. Je také duchovním rádcem pro Sdružení Ackermann-Gemeinde Praha. V minulosti působil mimo jiné jako administrátor farnosti Praha - Střešovice, duchovní správce ve věznicích v Plzni Borech, v Praze - Ruzyni a Praze - Pankráci, okrskový vikář 2. pražského vikariátu, soudce církevního soudu v Praze, generální vikář plzeňkého biskupa a převor v domovském klášteře premonstrátů v Praze na Strahově.

Organizátoři rozhovoru uvádějí pro inspiraci malý úryvek z knihy současného papeže Benedikta XVI. „O víře, naději a lásce, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství:

„Je rozumné věřit v Boha? Těší nás, že jsme mohli Boha poznat! Věříme v Boha. Je to naše zásadní rozhodnutí. Je však rozumné? Již od osvícenství se část vědy snaží dobrat takového vysvětlení světa, kterým by se Bůh stal nadbytečným. A byl by tak zbytečný i v našem životě. Ale pokaždé, když se zdálo, že se to již téměř podařilo, vždycky zřetelně vyšlo najevo, že to nemá cenu.

My, křesťané, věříme, že na počátku bylo věčné Slovo, Rozum, a nikoli iracionalita. Náš rozum může zjistit, že není něčím iracionálním či produktem iracionality. Všemu předchází jiný, stvořitelský rozum a my jsme odleskem tohoto tvůrčího rozumu. Jsme myšleni a chtěni. Existuje tedy myšlenka, smysl, který mne předchází a který musím odhalit, následovat a který dá smysl mému životu. Jsme myšleni a chtěni!

Nemáme zapotřebí se s touto vírou skrývat, nemusíme se bát, že se s ní ocitneme ve slepé uličce. Těší nás, že jsme mohli poznat Boha!“ (ap)

 

11. 03. 2009