Vyhledávání Menu

Ivan Medek a jeho 20. století


Národní muzeum pořádá 15. září 2015 od 10.30 hodin v Národním památníku na Vítkově konferenci „Ivan Medek a jeho 20. století“. Na konferenci promluví také biskup Václav Malý. Od 17.00 hodin téhož dne pak proběhne i slavností otevření výstavy o životě Ivana Medka.


47305


Na konferenci v prostorách Prezidentského salónku promluví kromě biskupa Malého také Petr Placák (Ústav pro studium totalitních režimů), prof. Miroslav Kusý (emeritní profesor Univerzity Komenského v Bratislavě), dr. Prokop Tomek (Vojenský historický ústav) či Vladimír Hanzel (Knihovna Václava Havla) anebo Petruška Šustrová.

Ivan Medek byl český novinář, původní profesí muzikolog. Narodil se v Praze v roce 1925. Dětství prožil v Národním památníku na Vítkově, který spravoval jeho otec Rudolf Medek. Studoval pražskou konzervatoř, kterou ale musel po převratu v únoru 1948 přerušit pro nepřátelský postoj ke KSČ. V roce 1957 byl zatčen a odpykal si několikaměsíční trest. Po roce 1969 měl zakázánu veřejnou činnost a v lednu 1977 po podpisu Charty 77 pracoval jako sanitář v Nemocnici Na Františku, umývač nádobí a šatnář v restauraci. V roce 1978 emigroval do Rakouska. Stal se dopisovatelem Hlasu Ameriky a spolupracoval se Svobodnou Evropou a dalšími rozhlasovými stanicemi. Úzce spolupracoval s laickým katolickým sdružením Opus bonum Anastáze Opaska.

Po roce 1989 byl poradcem ministra kultury, předsedou Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání. V letech 1993–1996 pracoval v Kanceláři prezidenta republiky Václava Havla jako ředitel Odboru vnitřní politiky, v období 1996–1998 byl vedoucím Kanceláře (kancléřem). Byl nositelem Řádu T. G. Masaryka. V roce 1999 byl vyznamenán medailí Za zásluhy. Za rok 2008 získal novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky. Zemřel 6. ledna 2010 a byl pohřben na Břevnovském hřbitově. Více na www.nm.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 09. 09. 2015