Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Jáhenské svěcení Pavla Švarce a Jana Rückla

Pavel Švarc (* 1963) pochází z Příbrami. Je absolventem Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Pracoval jako ekonom různých organizací, od roku 1993 je osobou samostatně výdělečně činnou, nyní působí jako soudní znalec. Ve farnosti v Praze-Vršovicích vykonával činnost pastoračního asistenta, nyní zde pracuje jako dobrovolník.

Jan Rückl (* 1978) pochází z pražského Břevnova. V roce 2005 absolvoval magisterské studium teologie na KTF UK v Praze. V současnosti je na téže fakultě doktorandem v oboru církevní a obecné dějiny. Od roku 2005 pracoval na KTF jako asistent studentů s handicapem, zvláště se věnoval vybudování knihovny pro nevidomé studenty. Od března 2008 působí jako pastorační asistent v Římskokatolické farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava v Praze-Vršovicích. Je ženatý, má jednoho syna.

V katolické církvi je jáhenské svěcení prvním stupněm služebného kněžství (jáhen, kněz, biskup). Jáhni mohou být označováni jako dočasní – ti jsou na jáhny svěceni pouze přechodně, neboť tuto službu má po nějakou dobu zastávat každý, kdo se má stát knězem. V církvi bylo však v prvních staletích jáhenství stavem trvalým a na tuto tradici se navázalo po II. vatikánském koncilu. Ti, kteří neaspirují na vyšší svěcení, jsou označováni jako trvalí jáhnové (mohou být ženatí) a slouží v církevní obci (výuka náboženství, pohřbívání, bohoslužby slova) a udělují některé svátosti. (Aleš Pištora)

27. 09. 2012