Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Jáhenské svěcení v pražské katedrále

PhDr. Radim Cigánek se narodil v roce 1978 v Praze v katolické rodině jako nejstarší ze šesti sourozenců. Po vyučení tesařem a absolvování nástavbového studia maturoval v roce 1998 na Středním odborném učilišti stavebním. Dva roky pak pracoval ve stavebnictví. V roce 2006 dokončil studium učitelství dějepisu a občanské výchovy na Pedagogické fakultě UK. Po ročním pobytu v Teologickém konviktu studoval od roku 2006 na KTF UK a žil v pražském semináři. Po dokončení studia byl od 1. července 2010 ustanoven pastoračním asistentem ve farnosti Panny Marie Královny Míru v Praze 4 na Lhotce.

Mgr. Martin Sklenář se narodil v roce 1983 jako sedmé, předposlední, dítě ve věřící rodině. Od dětství se podílel, především jako ministrant, na farním životě u kostela sv. Ludmily na Vinohradech. Studoval šestileté Všeobecné gymnázium v Praze – Čakovicích, které v roce 2003 úspěšně zakončil maturitní zkoušku. Během školních let navštěvoval výběrový dětský pěvecký sbor Rolnička. Po střední škole nastoupil na rok do Teologického konviktu v Olomouci. Poté byl šest let v semináři a při tom studoval tři roky teologii na KTF UK a tři roky na Lateránské univerzitě v Římě. Vysokoškolské studium zakončil v červnu letošního roku. Od 1. července 2010 je ustanoven jako samostatný pastorační asistent ve farnosti Kolín.

V katolické církvi je jáhenské svěcení prvním stupněm služebného kněžství (jáhen, kněz, biskup). Jáhni mohou být označováni jako dočasní – ti jsou na jáhny svěceni pouze přechodně, neboť tuto službu má po nějakou dobu zastávat každý, kdo se má stát knězem. V církvi bylo však v prvních staletích jáhenství stavem trvalým a na tuto tradici se navázalo po II. vatikánském koncilu. Ti, kteří neaspirují na vyšší svěcení, jsou označováni jako trvalí jáhnové (mohou být i ženatí) a slouží v církevní obci (výuka náboženství, pohřbívání, bohoslužby slova) a udělují některé svátosti (křest, manželství). (Aleš Pištora)

07. 09. 2010