Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Jáhenské svěcení v pražské katedrále

K účasti na této slavnostní události jste všichni srdečně zváni, nejen že tak podpoříte samotného svěcence, ale svou modlitbou se můžete přidat také k prosbám církve za nová kněžská povolání.

MUDr. Jiří Korda se narodil v roce 1975. Po maturitě vystudoval lékařskou fakultu UK a po absolvování základní vojenské služby dva roky pracoval v psychiatrické léčebně v Bohnicích jako lékař. Po vystudování Katolické teologické fakulty UK působil dva měsíce jako pastorační asistent v Kolíně, kde bude po svěcení ustanoven na roční jáhenskou praxi. Zde se bude rovněž připravovat na přijetí kněžského svěcení příští rok v červnu.

V katolické církvi je jáhenské svěcení prvním stupněm služebného kněžství (jáhen, kněz, biskup). Jáhni mohou být označováni jako dočasní – ti jsou na jáhny svěceni pouze přechodně, neboť tuto službu má po nějakou dobu zastávat každý, kdo se má stát knězem. V církvi bylo však v prvních staletích jáhenství stavem trvalým a na tuto tradici se navázalo po II. vatikánském koncilu. Ti, kteří neaspirují na vyšší svěcení, jsou označováni jako trvalí jáhnové (mohou být i ženatí) a slouží v církevní obci (výuka náboženství, pohřbívání, bohoslužby slova) a udělují některé svátosti (křest, manželství). (ap)

04. 09. 2008