Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Jáhenské svěcení Jana Primuse a Vojtěcha Smolky

V katolické církvi je jáhenské svěcení prvním stupněm služebného kněžství (jáhen, kněz, biskup). Jáhni mohou být označováni jako dočasní – ti jsou na jáhny svěceni pouze přechodně, neboť tuto službu má po nějakou dobu zastávat každý, kdo se má stát knězem. V církvi bylo však v prvních staletích jáhenství stavem trvalým a na tuto tradici se navázalo po II. vatikánském koncilu. Ti, kteří neaspirují na vyšší svěcení, jsou označováni jako trvalí jáhnové (mohou být i ženatí) a slouží v církevní obci (výuka náboženství, pohřbívání, bohoslužby slova) a udělují některé svátosti (křest, manželství).
03. 09. 2012