Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Jáhenské svěcení Vojtěcha Mátla

Mgr. Vojtěch Mátl se narodil 8. února 1978 v Ústí nad Orlicí, kde byl od svých třinácti let hlavním kostelníkem a vedoucím ministrantů. Od roku 1992 byl příležitostným ceremonářem královéhradeckého biskupa, později arcibiskupa Karla Otčenáška. V roce 1997 nastoupil civilní vojenskou službu na Biskupství královéhradecké. Od roku 2001 je ceremonářem biskupa, později arcibiskupa Dominika Duky. V roce 2001 přispěl k založení a následných deset let vedl Útvar zvláštních služeb, který po stránce liturgické, pořadatelské, zdravotní, protokolární a bezpečnostní zajišťoval větší nábožensko-společenské akce pořádané v královéhradecké diecézi i mimo ni. Nyní pokračuje ve své službě církvi na pražském arcibiskupství.

Jáhen (diákon) označuje původně pomocníka biskupa. V katolické církvi je jáhenské svěcení nejnižší stupeň služebného kněžství (jáhen, kněz, biskup). Kromě jáhnů dočasných, kteří se připravují na kněžství, jsou také jáhni trvalí (mohou být ženatí). Ti slouží v církvi (výuka náboženství, pohřbívání, bohoslužby slova) a udělují některé svátosti. Jáhenským svěcením, jehož jádro tvoří vzkládání rukou a konsekrační modlitba, je kandidát přičleněn do sboru jáhnů obklopujícího biskupa. Trvalým jáhenstvím II. vatikánský koncil navázal na tradici prvních staletí. (Aleš Pištora)

05. 08. 2013