Vyhledávání Menu

Jak jsme ministrovali v Anežském klášteře.

Jak jsme ministrovali v Anežském klášteře.

Příspěvek od Dominika Šipra

Dne 2. března 2011 jsme se my, malí a velcí ministranti sešli u starého, již dávno odsvěceného kostela sv. Františka při klášteře sv. Anežky České. Sešli jsme se zřejmě v bývalé barokní kapli přiléhající ke kostelu. P. Benedikt Hudema nám rozdal funkce: nejdříve svíčky, kříž a insignie a pak v kostele, dnes sloužícím jako koncertní síň, rozdal to ostatní. Pak nám P. Benedikt ukázal, jak správně jít, jak se uklánět a kde sedět, nebo spíše vzhledem k nedostatku židlí – stát. Do sakristie pak přišlo možná deset až patnáct kněží a také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Když táhlo na šestou hodinu, za doprovodu scholou zpívaných litanií ke sv. Anežce České jsme odkráčeli před provizorní oltář, kde jsme se uklonili a posléze si stoupli na svá místa. P. Petr Piťha v kázání zmínil o věrnosti sv. Anežky k Bohu a také o tom, že Bůh se zjevuje, když je nejhůř. Po přímluvách jsem se chopil přiděleného úkolu – dát na oltář kalich. Kromě toho jsem ještě P. Petrovi Piťhovi držel paténu při svatém přijímání. Při oznámení mě P. Vladimír Kelnar šokoval, že za komunistů mohl být celý Anežský klášter srovnán se zemí a na jeho místě by vyrostly jistě nevkusné paneláky. Díky Bohu a sv. Anežce se tak nestalo a tak se mohla po velice dlouhé době v kostele sv. Františka opět sloužit mše svatá. Kéž by se mohl alespoň jednou do roka vrátit do Anežského kláštera duchovní život!

Poznámka P. Benedikta: kostel nemůže být odsvěcen. Může být využit k jinému účelu, znesvěcen nevhodným používáním, ale pokud jednou kostel darujeme vysvěcením Pánu Bohu, nelze to vzít zpět.

27. 09. 2013