Vyhledávání Menu

Jak jsme navštívili Nazaret

Ráno jsme měli možnost jít na roráty v 6:30 a ostatní spali do 8:00. Pak jsme provedli modlitbu v kapli a po ní si dali snídani.

Po snídani byla chvíle volna, po které následovala mše svatá. Po mši sv. jsme šli do Nazareta a měli přednášky. Následoval oběd (oběd byl dobrý :)). Po obědě byla chvíle volna a pak byl test. Pak jsme jeli do tělocvičny, kde jsme hráli fotbal, ping pong a karty Bang.

Vávra, Samuel a Timotej

Jak jsme navštívili Nazaret

12. 12. 2015