Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Jak (ne)vydávat Jakuba Demla

Osud díla Jakuba Demla, jednoho z nejvýraznějších českých básníků a spisovatelů 20. století, je spojen s obtížemi, které toto dílo klade snahám o jeho celkové ediční uchopení. V důsledku toho se dosud nepodařil zdárně uskutečnit ani jeden z mnoha pokusů o vydání Demlových spisů. Nyní si tento cíl vytkl Martin C. Putna v Nakladatelství Academia. Jaká je jeho vize Demlových Sebraných spisů? V čem se liší od těch předešlých? Jak se změní celkový obraz Jakuba Demla, až vyjdou všechna jeho díla? Přijďte se seznámit s ambiciózním edičním počinem, který nemá v současné české produkci mnoho srovnání, a přispějte do debaty, která se tím otevírá! Debatu, která proběhne v rámci literárních večerů pořádaných centrem Dominikánská 8 a Centrem teologie a umění při KTF UK, moderuje Martin Bedřich.

Doc. Martin C. Putna (* 1968) vystudoval filologii na Karlově univerzitě v Praze a teologii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, habilitoval se ze srovnávací literatury. Působí na Fakultě humanitních studií UK. Zabývá se především vztahy kultury a náboženství. V poslední době na toto téma vydal monografie Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (2010), Česká katolická literatura v kontextech 1918–1945 (2010), Václav Havel – duchovní portrét v rámu české kultury (2011). Je rovněž původcem komentovaných edic textů a dokumentů z české kultury (Karel VI. Schwarzenberg, Bohdan Chudoba, Václav Havel, Ivan M. Havel aj.). (Martin Bedřich)

Více na www.dominikanska8.cz a  www.ctu-uk.cz.

29. 09. 2011