Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Jak se připravují na návštěvu papeže farníci z Týnské farnosti

Jako základ veškerého úsilí postavila pravidelnou modlitbu za zdařilou přípravu a průběh papežské návštěvy. Pastorační asistent Štěpán Filipec k tomu říká: „Modlitba byla vždy srdcem veškerého apoštolátu, proto by měla být – dle výzev našich biskupů - i základem přípravy na tak významnou událost naší místní církve.“ Týnská farnost jako svůj malý příspěvek v tomto úsilí přidala pěší pouť farnosti z Tábora do malebného mariánského poutního místa na jihu Čech – do Římova 5. – 6. června. Své starosti, radosti i naděje vložili pak poutníci do rukou P. Marie Římovské dle vzoru mnoha generací poutníků, kteří nejen na toto místo putují již po staletí.

Další formou přípravy je logicky i příprava intelektuální. „Pravidelná četba z encyklik Benedikta XVI. je veskrze vhodným uvedením do poselství nynějšího Petrova nástupce,“ říká Filipec. Pravidelnou četbou těchto textů tak farnost odkrývá mnoho impulzů a podnětů nejen pro duchovní, ale i běžný každodenní život. Velice vhodně je tato rovina přípravy doplněna i četbou a diskusí nad pastýřskými listy našich biskupů, kteří postupně sledují motto papežské návštěvy: Víra, naděje a láska.

Velmi konkrétní formou přípravy je podíl na přípravě poutního místa ve Staré Boleslavi. Veškeré úsilí mnoha dobrovolníků z celé České Republiky, kteří již několik let usilují o záchranu basiliky sv. Václava, se nyní soustřeďuje na nutné dokončení oprav v západní části areálu basiliky. Je nutné provést a dokončit nové vydláždění přístupové komunikace do basiliky sv. Václava. Dále je potřeba zprovoznit a restaurovat přístupová vrata a portál do areálu basiliky směrem od Labe, protože právě tudy by měl papež Benedikt XVI. vcházet do basiliky sv. Václava. Zároveň je nutné provést potřebné úklidové práce i parkovou úpravu areálu.

Proto zveme všechny dobrovolníky k pomoci přímo na místě při pravidelných pracovních brigádách v těchto termínech: 29.8., 12.9., 19.9., 24.9. 2009 vždy od 9:30 hod. v průběhu celého dne. Sraz je vždy na děkanství u basiliky sv. Václava ve St. Boleslavi. Pořádá Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve St. Boleslavi ve spolupráci s ŘK farností Matky Boží před Týnem v Praze 1. Kontakt: tel: 602 457 200, e-mail: dkc@cmail.cz., www.tyn.cz.

Na generální opravu Národní kulturní památky basiliky sv. Václava ve Staré Boleslavi, která je postavena nad místem mučednické smrti sv. Václava a jeho prvního hrobu a kterou dne 28. září 2009 navštíví papež Benedikt XVI., mohou lidé přispívat od 1. července až do konce roku 2009 také zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS VACLAV a to na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, z toho na záchranu chrámu přispějete 27 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz. (www.tyn.cz, ap)

21. 08. 2009