Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Jak úspěšně žádat o grant z fondů Evropské unie

V rámci jednotlivých častí vzdělávacího kurzu budou účastníci zapojeni do systému praktických cvičení a řešení konkrétních problémů a úloh. Součástí bude diskuze nad jednotlivými otázkami. Lektorem budou prezentovány konkrétní ukázky úspěšných projektů v oblasti neziskových a církevních institucí i farností. Účastníci se dozvědí o možnostech, jak a kde je možné žádat o grant z prostředků Evropské unie v podmínkách České republiky, a o možnostech zapojit se do dalších programů v rámci celé EU. Na konci kurzu zpracuje každý účastník vlastní žádost o dotaci, která bude lektorem vyhodnocena.

Lektorem bude PaedDr. Marián Cipár, ředitel sekce regionálního rozvoje Trnavského samosprávního kraje.

Kurz se koná ve dnech 7.-9. 11. 2008 v Klášteře premonstrátů v Želivě. Pořadatelem je Kanonie premonstrátů v Želivě.

Program  kurzu
  • Úvod - možnosti financování neziskových aktivit


  • Strategické plánování neziskových aktivit v organizaci


  • Zásady projektového cyklu


  • Základní etapy přípravy a tvorby projektu


  • Zpracování žádosti o dotaci


  • Vyúčtování dotace

Přihláška - formulář (dokument MS Word)Přihláška - formulář 31.5 KB

Přihlášky zasílejte na adresu: recepce@zeliv.eu.                                                 Více informací na tel.: 565 381 259, mobil: 731  598  985, http://www.zeliv.eu

Foto: www.zeliv.eu

(aj)

07. 10. 2008