Vyhledávání Menu

Jan Svoboda přijme jáhenské svěcení


V neděli 13. září 2015 udělí biskup Karel Herbst SDB v kostele sv. Víta v Tuchoměřicích při mši svaté od 10.30 hodin jáhenské svěcení Janu Svobodovi. Ten bude v tuchoměřické farnosti sloužit jako trvalý jáhen.


47166


Jan Svoboda se narodil v roce 1967 v Praze. V roce 1985 ukončil studium na Gymnáziu Jana Keplera. Poté vystřídal několik zaměstnání. V letech 1988 – 1991 pracoval jako chemický laborant v Ústavu molekulární genetiky a sedm let byl sekretářem občanského sdružení YMCA. Od roku 1998 do roku 2003 pracoval jako celník na Celním úřadě Žižkov. Letos v lednu absolvoval bakalářské studium na Katolické teologické fakultě UK. Je členem komunity Chemin Neuf.

Jáhen (diákon) označuje původně pomocníka biskupa. V katolické církvi je jáhenské svěcení nejnižší stupeň služebného kněžství (jáhen, kněz, biskup). Kromě jáhnů dočasných, kteří se připravují na kněžství, jsou také jáhni trvalí (mohou být ženatí). Ti slouží v církvi (výuka náboženství, pohřbívání, bohoslužby slova) a udělují některé svátosti. Jáhenským svěcením, jehož jádro tvoří vzkládání rukou a konsekrační modlitba, je kandidát přičleněn do sboru jáhnů obklopujícího biskupa. Trvalým jáhenstvím II. vatikánský koncil navázal na tradici prvních staletí. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 07. 09. 2015