Vyhledávání Menu

Jaroslav Brož představí poslední díl komentářů biblisty Faustiho

Nakladatelství Paulínky vydává dlouho očekávanou knihu Silvana Faustiho „Nad evangeliem podle Jana“. Knihu ve čtvrtek 30. ledna 2014 v 19.15 hodin v prostorách Knihkupectví Paulínky v Praze (Jungmannovo nám. 18) představí P. Jaroslav Brož. Více než o prezentaci půjde o uvedení do Janova evangelia a následující lectio divina (Jan 3,1-21).

„Nakladatelství Paulínky před několika lety otevřelo ve své ediční činnosti novou řadu knih, které si zaslouží z více důvodů zvláštní pozornost. Spojuje je jeden autor, společná tematika – jsou to komentáře k novozákonním knihám, a jeden cíl – mají čtenářům pomoci modlit se v rozhovoru s Božím slovem na základě dobrého porozumění biblickému textu,“ píše o díle český biblista P. Jaroslav Brož, který je zároveň jeho překladatelem.

Kniha uzavírá sérii komentářů k evangeliím z pera italského odborníka Silvana Faustiho. Od téhož autora již byly vydány další dva komentáře k pavlovským listům (Gal, 1 Sol). Text vznikl z autorových podkladů pro rozjímavou četbu evangelia nazvanou lectio divina určené jeho řeholním i laickým spolupracovníkům toužícím stavět svou službu na autentickém životě podle Krista. Čtenáři se nabízí biblický úryvek, souvislý tematický výklad, jenž uvádí do širších souvislostí, komentář jednotlivých veršů, pomůcky pro osobní modlitbu nebo doporučení dalších biblických textů k danému tématu. (Ondřej Mléčka)

Aleš Pištora 24. 01. 2014