Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Je svatost dnes ještě aktuální?

Hned na začátku své promluvy se papež zmínil o svatém Václavovi a řekl, že "nás zve, abychom vytrvale a věrně následovali Krista, vybízí nás, abychom byli svatí." On je vzorem zvláště těch, kteří řídí společnost. Pak si položil otázku: "Je svatost v dnešní době ještě aktuální?" Nehledají dnes lidé více úspěch a lidskou slávu?

Minulé století bylo svědkem pádu mnohých mocných lidí. Někdy se zdá, že ti, kdo popírají Boha, mají snadný život a dosahují materiálního úspěchu. Svatý otec připomíná, že pokud se pořádně podíváme, poznáme, že jsou tito lidé nešťastní. Věnovat svůj život vytvoření spravedlivějšího světa dokáže pouze ten, kdo si v srdci uchovává posvátnou bázeň. Dnešní svět potřebuje lidi věřící, věrohodné, připravené rozšířit do společnosti křesťanské ideály. A to je svatost.

Hmotné věci nikdy neuspokojí touhu člověka po nalezení smyslu života a štěstí.

Svatý Václav "měl odvahu dát přednost království nebeskému před kouzlem pozemské moci".

Na závěr pak Benedikt upozornil na to, že se sice Boleslav skrze vraždu zmocnil trůnu, ale koruna, kterou si na hlavu vkládali Boleslavovi následovníci, nese Václavovo jméno. Bůh neopouští své věrné. Nevinný poražený zvítězil nad krutým nepřítelem stejně jako Kristus na kříži. Usilovat o svatost je těžké, ale přes všechny zkoušky je to díky Bohu možné.

Převzato z www.navstevapapeze.cz.

28. 09. 2009