Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Prezentace Jeruzalémské Bible v Opavě

Prezentaci Jeruzalémské Bible připravuje Slezská univerzita v Opavě spolu s Vysokoškolským pastoračním střediskem. Během setkání kromě pražského arcibiskupa vystoupí také hlavní překladatelé české verze tohoto biblického díla Dagmar a František X. Halasovi. Účastníky přivítá a pár slov o opavské univerzitě pronese její rektor doc. Rudolf Žáček.

Jeruzalémská Bible vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem, 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem.

Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři vzali v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se staly inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale nebyl měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české verze je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Český překlad inicioval a po celou dobu práce koordinoval Dominik Duka, současný pražský arcibiskup, hlavními překladateli byli manželé Halasovi. Ti zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se publikovalo pracovní vydání (celkem v 17 svazcích). Kompletní jednosvazková Jeruzalémská bible v českém jazyce vyšla v listopadu roku 2009. (Aleš Pištora)

03. 02. 2011