Vyhledávání Menu

Již posedmé se lidé zastaví pod sochou sv. Václava

Sdružení přátel Václavského náměstí pořádá v sobotu 27. září 2014 ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským a dalšími církevními institucemi již sedmý ročník Svatováclavského duchovního zastavení u sochy sv. Václava na Václavském náměstí. Přítomen bude sbor Selské jízdy na koních.

Svatováclavského duchovního zastavení k uctění památky sv. Václava jako světce a panovníka se uskuteční v době od 17.00 do cca 18.00 hodin.  V komponovaném hodinovém pořadu vystoupí církevní a politická reprezentace v čele s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou a starostou Městské části Praha 1 Oldřichem Lomeckým. Hudební doprovod komponovaného pořadu zajišťuje Pražský katedrální sbor od sv. Víta. Součástí Svatováclavského duchovního zastavení bude průvod Sboru Selské jízdy na koních.

Cílem 7. ročníku Svatováclavského zastavení je opět připomenout, v předvečer státního svátku sv. Václava, že Václavské náměstí bylo dějištěm významných společenských a duchovních změn v naší zemi. V odpoledních hodinách před duchovním zastavením bude na Václavském náměstí koncert s pozvánkou na hlavní bod oslav sv. Václava, od 12.00 do 17.00 hodin a od 18.00 do 20.00 hodin s koncertem kapel, přehlídkou historických řemesel, šermířskými souboji a stánky s občerstvením.

Svatováclavské duchovní zastavení v Praze 1 pořádá Sdružení přátel Václavského náměstí společně s Městskou části Praha 1 a Arcibiskupstvím pražským jako součást Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi. (Tomáš Mikeska, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 24. 09. 2014