Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Jmenování nových monsignorů

Svatý otec Benedikt XVI. významným způsobem ocenil čtyři kněze Arcidiecéze pražské.  Miroslav Vágner, farář farnosti u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, ThLic. Bohumil Kolář a doc. ThDr. Jiří Skoblík jsou kanovníky Metropolitní kapituly u sv. Víta. Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. působí jako rektor univerzitního kostela Nejsvětějšího Salvátora. Všichni čtyři jmenovaní obdrželi na žádost kardinála Miloslava Vlka, arcibiskupa pražského, prostřednictvím apoštolského nuncia Mons. Diego Causera jmenování „prelátem Jeho Svatosti“. Tento titul opravňuje dotyčného k připojení zkratky Mons. nebo slova prelát před jménem.

Papež Benedikt tímto způsobem ocenil lidské, kněžské a akademické kvality a zásluhy těchto kněží. Ocenění je udělováno u příležitosti významných jubilejí. Tomáš Halík oslavil letos 60. narozeniny, Bohumil Kolář 60 let od svého kněžského svěcení. Jiří Skoblík oslavil loni 75. narozeniny a Miroslav Vágner také v loňském roce 80. narozeniny. Slavnostní předání jmenovacích dekretů proběhne na závěr slavnosti kněžského svěcení v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha již tuto sobotu, 21. června 2008 v 10:00.

Bližší informace o jednotlivých oceněných včetně životopisných údajů a stručného zdůvodnění ocenění najdete v příloze. (ap)

 

P. Miroslav Vágner.doc (dokument MS Word)P. Miroslav Vágner.doc

P. Bohumil Kolář.doc (dokument MS Word)P. Bohumil Kolář.doc

P. Jiří Skoblík.doc (dokument MS Word)P. Jiří Skoblík.doc

P. Tomáš Halík.doc (dokument MS Word)P. Tomáš Halík.doc

20. 06. 2008