Vyhledávání Menu

JMJ-Stromajer

Celosvětové setkání mládeže se Svatým otcem v Madridu

Psal se rok 2011 a několik odvážných ministrantů a kněží z AP se rozhodlo vydat na Světové dny mládeže do Španělska. Po nezbytném zařizování vůči této cestě se rozhodlo pro tento zážitek celkem 16 účastníků z toho 3 kněží, 3 seminaristi a 10 zbylých ministrantů, jak jistě vidíte sestava velmi silná.

Během úterý a středy naše výprava navštívila krásná dvě města a to francouzský Lyon a již španělské město Zarragoza a i grandiózní Barcelonu, kde jsme navštívili kulturní a historické památky. Během celé cesty jsem si začal doslova uvědomovat smysl této pouti a její význam a to, že zde mohu upevnit svůj vztah k Pánu Bohu, prosit o odpuštění hříchů, ale také vyprosit Boží milosti a milosrdenství, neboť milosrdenství rozdává náš Pán Ježíš Kristus těm lidem, kteří o něj usilují.

Už ve čtvrtek a pátek jsme se nacházeli v Madridu, kde jsme byli ubytováni v kněžském bytě v sídle Arménské ambasády, během pobytu v Madridu jsme zažili mnoho nádherných zážitků a hodně srandy. Páteční večer jsme prožili na křížové cestě se Svatým Otcem v centru Madridu.

Sobotní ráno nám připravilo přípravy na večerní vigilii a nedělní mši svatou se Svatým otcem na letišti Cuatro Vientos. Večerní vigilii prožíval každý z nás individuálně, neboť panovala mezi poutníky nádherná atmosféra a tu noc jsem cítil, že živý Kristus je spojen s námi. Při nedělním ránu jsme se všichni připravovali na mši svatou každý po svém, jakmile jsme slyšeli, že nástupce Sv. Petra již přijíždí, naše vlajky začaly vlát a v tu chvíli jsem neviděl jen naše dvě vlajky, ale cca 20 vlajek ČR a pocítil jsem krásný pocit, že je vidět, že i mi Češi jsme přijeli na toto setkání se Svatým otcem! Při mši svaté nás konkrétně nadchlo kázání, které nám líčilo poselství, které si máme všichni odvézt domů, ve kterém stálo, abychom vyznávali naši víru bez studu a více důvěřovali církvi. Po závěrečné modlitbě Svatý otec oznámil místo dalšího setkání a tu poctu dostala Brazílie, přímo město Rio de Janeiro, poté následovalo požehnání všem poutníkům a tak oficiálně bylo zakončeno JMJ Madrid 2011. Naše česká výprava, ale ještě nekončila naší pouť, jelikož jsme se v pondělí vydali do krásného středověkého města Toleda, a navštívili jsme také ještě Zarragozu, kde se nám naskytl vysněný relax v rodinné vile jedné španělské rodiny.

Mezi úterý a středou jsme navštívili dvě krásná Mariánská potní místa a to Torreciadad a Lurdy. Na obou místech jsme obětovali modlitby za různé úmysly a prožívali jsme tyto chvíle velmi plnohodnotně. Z úterý na středu jsme byli ubytováni u řeholních sester v Toulouse.

Následující ráno jsme se vydali směrem do Strassbourgu, kde jsme měli zajištěné ubytování, během této poutě jsem si také uvědomil, že Pán nás všechny povolává ke svatosti a to ve třech stavech – manželství, řeholnictví, kněžství a proto je velmi důležité naslouchat Pánu Ježíši. Jakmile jsme dorazili do Strassbourgu tak jsme vysněně povečeřeli a ulehli.

Ve čtvrtek jsme čerstvě vstali na mši svatou a naše následující kroky směřovali směr Czech Republic, tam kde náš domov leží! Zpáteční cesta do naší vlasti byla příjemná a dobrá, akorát některým z nás se před očima promítali hezké zážitky a okamžiky, které jsme spolu v našem společenství prožili, a také pevně věřím, že každý z nás na tuto pouť jen tak nezapomene!

S celoživotním zážitkem u srdce a s pozdravem

Jan Štromajer

 

27. 09. 2013