Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Józef Augustyn navštíví Prahu

Józef Augustyn SJ se narodil r. 1950 v polských Olpinách. V roce 1965 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, o 11 let později přijal kněžské svěcení. Po filozofických a teologických studiích v Polsku studoval spirituální teologii na Gregoriánské univerzitě v Římě. Přes dvacet let je činný jako animátor ignaciánských exercicií. Dva roky pracoval v Radiu Vatikán, je šéfredaktorem čtvrtletníku Duchovní život. Přednáší na Vysoké škole filozoficko-pedagogické v Krakově, kde zároveň i žije. Je autorem několika desítek knih, z nichž přes 20 bylo přeloženo do češtiny. Do České republiky přijíždí P. Augustyn pravidelně na pozvání Karmelitánského nakladatelství, aby zde vedl rekolekce a besedy o svých knihách.

V rekolekci se kromě přednášek nabízí možnost osobní modlitby před Nejsvětější svátostí. Účastníci mohou klást písemné dotazy nebo využít nabídky svátosti smíření či duchovního rozhovoru s knězem. V rámci rekolekce proběhne též prezentace knih P. Augustyna.

--> Více informací o rekolekci (pro přihlášené)

(aj)

12. 11. 2008