Vyhledávání Menu

Jubileum profesorů Kuthana a Royta

Katolická teologická fakulta UK v Praze připravila 20. dubna 2015 oslavu dvěma svým profesorům, které v laudatiu doc. Jaroslav Med nazval „sloupy fakulty“, prof. Janu Roytovi a prof. Jiřímu Kuthanovi.

Jubilanty dělí od sebe deset let, životní osudy  a nepřízeň předchozího režimu však způsobily, že spolu pracují na Karlově univerzitě posledních 25 let na umělecko-historických projektech. Obsáhlé dílo obou profesorů je opravdu úctyhodným dokladem nadání, píle, ale i skvělého rodinného zázemí. Pogratulovat přišel nejen Velký kancléř teologické fakulty kardinál Dominik Duka, ale i rektor univerzity prof. Tomáš Zima a další osobnosti.

Čerstvý šedesátník prof. Jan Royt i budoucí sedmdesátník prof. Jiří Kuthan zavzpomínali na své životní dráhy, na své povahové i jiné odlišnosti, ale především na to, co je jako odborníky i lidsky spojuje. Lze si jen přát, aby své široké znalosti v dalších letech vtělili do dalších zajímavých monografií, jako byla jejich Katedrála, Korunovační řád apod. (Milan Badal)

Aleš Pištora 21. 04. 2015