Vyhledávání Menu

Justitia et Pax je pro pohostinnost vůči uprchlíkům


Výkonný výbor konference evropských komisí Justitia et Pax uveřejnil stanovisko k sílící mimoevropské migraci, které bylo přijato na červnovém zasedání v Praze. Text nastiňuje hlavní zásady, podle kterých by se měla z hlediska křesťanských postojů dále evropská politika v této oblasti ubírat.


43742


Od 19. dubna 2015, když při námořní katastrofě zahynulo u libyjského pobřeží ve Středozemním moři 800 lidí, se evropské instituce intenzivně zabývají problémem migrace a zacházení s uprchlíky v Evropě. „Výkonný výbor Evropské konference komisí pro spravedlnost a mír (Justitia et Pax Europa) se připojuje v této fázi k veřejné diskusi a vítá všechny snahy směřující k lepšímu zacházení s těmi, kteří byli nuceni opustit svou zemi,“ píše se v dokumentu.

Justitia et Pax vítá rozhodnutí ztrojnásobit finanční zdroje na financování námořních operací při pátrání po uprchlících a podporuje opatření proti trestné činnosti, která se přiživuje na uprchlících. EU by také podle dokumentu měla přehodnotit dosavadní politiku legální migrace a mobility. Dublinská dohoda je podle dokumentu neefektivní. Justitia et Pax vybízí ty členské státy Evropské unie, které jsou proti spravedlivějšímu rozdělení přijetí uprchlíků a žadatelů o azyl, aby přehodnotili svůj postoj. „Evropa nesmí zapomínat na to, že má ´projevovat pohostinnost vůči příchozím´,“ připomíná dokument.

Konference evropských komisí pro spravedlnost a mír (Justitia et Pax Europa) sdružuje 31 národních komisí Justitia et Pax, které se věnují podpoře spravedlnosti, míru a respektování lidské důstojnosti. Přispívá ke zvyšování povědomí o katolické sociální nauce v evropském prostoru i ve světě.  Výkonný výbor Justitia et Pax tvoří devět volených zástupců a předseda, kterým je lucemburský arcibiskup Jean-Claude Hollerich. Více na www.jupax-europa.org. (Aleš Pištora)

Plné znění stanoviska

Aleš Pištora 10. 07. 2015