Vyhledávání Menu

Justitia et Pax v Praze jedná také o uprchlících


V pondělí 15. června 2015 se v Praze koná zasedání výkonného výboru Evropského sdružení národních komisí Justitia et Pax (Spravedlnost a mír). Výkonný výbor se skládá ze sedmi zvolených členů národních komisí a jeho současným předsedou je lucemburský arcibiskup Jean-Claude Hollerich.


41643

Evropské sdružení národních komisí Justitia et Pax je síť 31 národních komisí. Toto evropské sdružení se zasazuje o prosazování spravedlnosti, míru a respektu k lidské důstojnosti, přispívá ke zvyšování povědomí o katolické sociální nauce v Evropě a v rámci evropských institucí.

Na svém pražském zasedání projedná kromě aktuálních pracovních záležitostí také návrh společného evropského tématu pro rok 2016 a agendu pro podzimní plenární zasedání v Kodani a švédském Malmö. V návrhu je také text stanoviska k evropské uprchlické krizi. Členy výkonného výboru přijme pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Evropské sdružení národních komisí Justitia et Pax se také prostřednictvím svého zástupce v Radě Evropy, aktivně zapojuje do posilování principů Evropské sociální charty, která byla v roce 1965 uzavřena v Turíně a v ČR ratifikována v roce 1999. Usiluje o lepší informovanost veřejnosti o obsahu tohoto dokumentu tak, aby bylo zřetelné, že sociální práva se od jeho vzniku pozměnila.

V období současné ekonomické recese společnost citlivě reaguje na sociální lidská práva, jejichž obsahem je rostoucí chudoba a těžko přijatelná míra nezaměstnanosti, zejména mezi mladými lidmi, zhoršení sociální a územní nerovnosti, což ve svém důsledku ohrožuje sociální soudržnost a demokracii na našem kontinentu. Taková krize vyúsťuje v narušení sociálního občanství, což může mít za následek pokles míry solidarity a loajality v evropském projektu. Nelze nemít na zřeteli, že se tak děje v jedné z nejbohatších oblastí světa. Ve svém projevu v Evropském parlamentu loni v listopadu papež František zdůraznil, že „podpora důstojnosti člověka znamená uznat, že on nebo ona má nezcizitelná práva, která se nemohou nikomu svévolně odebrat, natož aby se tak dělo kvůli ekonomickým zájmům.“ 

(Helena Žabžová)

Aleš Pištora 19. 06. 2015