Vyhledávání Menu

K návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana ve Vatikánu


Odbor vnějších vztahů Pražského arcibiskupství byl pověřen Tiskovým střediskem ČBK vydat toto prohlášení:  

Po návštěvě státního sekretáře kardinála P. Parolina v naší zemi, kdy se setkal jak s církevními představiteli, tak s předsedou vlády p. B.Sobotkou, i s prezidentem republiky p. M. Zemanem byli s výsledky návštěvy seznámeni biskupové ČR na jejich posledním plenárním zasedání. Předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka informoval o možné návštěvě prezidenta republiky ve Vatikánu.. Kardinál Parolin tuto možnost uvítal a ujistil, že prezident republiky bude s radostí  papežem přijat. Následně kompetentní úředníci Vatikánu i ČR začali tuto návštěvu připravovat. Obsah setkání závisí výlučně na obou hlavních účastnících. Z vyjádření p.prezidenta Zemana je zřejmé,že chce zmínit otázku výstavby dalších hospiců v naší zemi. Vzhledem k tomu, že se jedná o státní návštěvu hlavy sekulárního státu, jednání jsou vedena výlučně diplomatickými cestami bez účasti českých představitelů katolické církve.

 

Milan Badal, ředitel Odboru vnějších vztahů AP

20. 03. 2015