Vyhledávání Menu

K teroristickému útoku v Paříži

S velkým pohnutím jsem přijal hrůznou zprávu o dnešním teroristickém útoku ve francouzské metropoli. V této těžké chvíli se modlím za oběti tohoto nepochopitelného činu i jejich blízké, a vyzývám k tomu také všechny lidi dobré vůle.

Chtěl bych zdůraznit, že dle křesťanské morálky nic neopravňuje člověka k teroristickému útoku, a to za žádných okolností. Prosím proto všechny vpravdě lidsky smýšlející, aby aktivně přijali osobní odpovědnost za obranu evropských hodnot stojících na semitských a křesťanských základech.

kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a předseda ČBK

Aleš Pištora 08. 01. 2015