Vyhledávání Menu

Kameny pražského kostela probudí studenti k životu

V polovině listopadu se v rámci projektu „Živé kameny“ opět otevřou brány kostela Nejsvětějšího Salvátora pro bezplatné komentované prohlídky, a to v pátek 15. listopadu a v sobotu 16. listopadu 2013, vždy v době od 10.00 do 16.45 hodin.

Prohlídky se zaměří na symboliku a teologický význam uměleckých děl chrámu a návštěvníkům skrze krásu umění poodhalí krásu víry. K návštěvě jsou zváni všichni zájemce o sakrální umění, věřící i hledající, „bližší“ i „vzdálenější“. Chrámem provedou mladí lidé z mezinárodního společenství Živé kameny (Living Stones), které úzce spolupracuje s jezuitským řádem. Jsou zváni také lidé, kteří by se do projektu sami chtěli zapojit jako dobrovolníci. Není potřeba mít žádné předchozí znalosti z dějin umění ani historie. Důležitá je pouze touha podělit se o krásu víry.

Smyslem projektu „Živé kameny“ (Pietre Vive, Living Stones, Lebendige Steine), který vznikl v prostředí italské jezuitské pastorace mládeže, je zprostředkovat návštěvníkům kostela duchovní poselství sakrálního prostoru a tak jim pomocí památek křesťanského umění zvěstovat evangelium. Více na http://pietrevive.wordpress.com a www.jesuit.cz. (Martin Staněk, Aleš Pištora)

Aleš Pištora 14. 11. 2013