Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Radlicích se dočkala rekonstrukce

Pavel Kavánek, generální ředitel ČSOB slavnostně odhalí nově zrekonstruovanou sochu sv. Jana Nepomuckého u kaple stejného jména. Kardinál Miloslav Vlk poté sochu požehná a na konci celé slavnosti, jejíž součástí bude také krátká řeč arch. Josefa Pleskota o významu místa, požehná také všem přítomným.

Socha je historickou součástí barokní kaple již od jejího zbudování. Kaple je barokní stavbou vybudovanou v roce 1722, letopočet je umístěn na portálu. Má podélný tvar a okrouhlé okno nad vchodem v průčelí. Je jedním z mála pozůstatků původní zástavby obce Radlic.

Během několika let, kdy byla kaple uzavřena, došlo k jejímu značnému zchátrání. V rámci rozvoje okolí svého sídla zrekonstruovala ČSOB kapli i sochu sv. Jana Nepomuckého na své vlastní náklady. Kardinál Miloslav Vlk tuto péči o kapli vítá a chápe ji jako "výraz sílící poptávky po hodnotách v naší společnosti, kde existuje jisté vakuum volající po zaplnění".

Současně s rekonstrukcí sochy byla vytvořena i její kopie. Originál bude předán zástupci místní farnosti P. Petru Bouškovi, duplikát se stane obnovenou dominantou rekonstruované kaple. Ta se dočkala nejen zcela nové střechy a obnovení venkovní fasády, ale zejména interiéru.

Během slavnostního ceremoniálu bude do rukou administrátora farnosti P. Boušky předán symbolický klíč od kaple. (ap)

Pozvanka.pdf (dokument Adobe PDF)Pozvanka.pdf

31. 10. 2008