Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Antonelli v Praze: Budoucnost Evropy začíná v rodině

Kardinál Antonelli, který je znám svým vztahem zejména k baroknímu umění, během svého pobytu navštívil také strahovských klášter s přilehlou barokní knihovnou a dva dienzenhoferovské chrámy, sv. Mikuláše na Malé Straně a břevnovský klášter sv. Markéty, kde mu bylo umožněno spatřit ty největší skvosty tamních sbírek a tereziánský sál. V doprovodu ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila pak navštívil výstavu "Svatý Václav – ochránce České země" v Anežském klášteře. Setkání se dále zúčastnil poslanec parlamentu ČR Marek Benda, člen parlamentní Stálé komise pro rodinu. Kardinál Antonelli hluboce ocenil kvalitu výstavy, která "vypovídá mnohé o duši českého národa," jak řekl, a velmi přivítal možnost setkat se s uvedenými politiky a dotknout se jejich přístupu k tématu rodiny a péče o ni.

Na úvod své přednášky poděkoval kardinál Antonelli ministru Petru Nečasovi za uspořádání konference na téma rodičovské péče a uvedl, že "ze zájmu politiky o toto téma vyplývá, že uznává společenskou a veřejnou úlohu rodiny a současně vnímá důležitost organizace práce ve prospěch rodiny. Soulad mezi požadavky pracovními a rodinnými je pro dobro lidí i společnosti nezbytný." Během svého vystoupení zmínil také poznatky z nedávného VI. světového setkání rodin v Mexiku, kterého se zúčastnil: "I když šlo o země velmi rozdílné (Kanada, USA, Guatemala, Chile), údaje v procentech shodně vypovídaly o přínosu rodiny pro občanskou společnost." Zdůraznil, že "rodiny přispívají k celkovému rozvoji země, ve které žijí. Je proto veřejným zájmem, aby rodina byla založena na manželství a aby byla zdravá."

V souvislosti s demografickým poklesem a krizí výchovy kardinál Antonelli řekl: "Politika, která respektuje práva dětí a rodin, by měla rodičům alespoň umožnit, aby se v oblasti výchovy mohli účinně a svobodně rozhodnout s tím, že jim budou poskytnuty dostatečné finanční prostředky. Věřím, že snaha o sladění péče o dítě do tří let s profesí rodičů bude prvním signálem pro urychlení reformy práce podle potřeb rodiny. Věřím, že bude signálem pro budování společnosti, která bude rodině přátelská."

Když hovořil o hospodářské politice přátelské rodině, zdůraznil: "Aby rodiče, a zvláště matka, měli možnost se svobodně rozhodnout pro domácí výchovu dětí, nesmí to pro ně znamenat ekonomické znevýhodnění. Je třeba uznat jejich důstojnost a užitečnost práce v domácnosti, a také ji adekvátně odměnit. Proč 'postihovat' matku, která se věnuje dětem? (V Itálii 33 % zaměstnaných žen odchází ze zaměstnání, aby se věnovaly dětem). Proč rodina, která se rozhodne mít děti, má být chudší?"

Svou přednášku ukončil kardinál Antonelli slovy: "Mým přáním je, aby se rodina v Evropě stala prioritou a aby byla uznána jako předmět občanské společnosti s vlastními právy a povinnostmi. Budoucnost Evropy začíná v rodině."

Převzato z TS ČBK.

11. 02. 2009