Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Beran bude mít v Praze pomník

Arcibiskupství pražské, které přišlo se záměrem vyzdvihnout osobu kardinála Berana stavbou pomníku, zadalo dílo známému českému sochaři prof. Stanislavu Hanzíkovi, který již vypracoval model pro budoucí sochu. Prof. Hanzík má za sebou mnoho zajímavých děl. Nedávno byla otevřena v blízkosti barokního areálu v Kuksu na Trutnovsku křížová cesta z pískovcových soch nazvaná Příběh naděje a utrpení člověka. Jde o celkem patnáct děl, na nichž se vedle jiných významných autorů podílel také Stanislav Hanzík. Mezi jeho díla patří ovšem také např. dřevěná socha Krista v kapli Komunitního centra Matky Terezy na pražském Jižním Městě či busta Matky Terezy ve vstupní hale tohoto centra.

Kardinál Beran, arcibiskup, který nemlčel, se stal symbolem odporu proti totalitní moci. Pro svůj postoj,  který je dodnes příkladem celému národu, je historiky vedle T. G. Masaryka považován za nejvýraznější postavu českých dějin 20. století. Do historie se nezapsal jen tím, že se odmítl podvolit nacistickému i komunistickému režimu, ale také svou aktivní účastí na závěrečných jednáních II. vatikánského koncilu. Pronesl tehdy důležitý příspěvek o náboženské svobodě a svobodě svědomí, v němž vydal svědectví o své vlasti, kde byla svoboda svědomí radikálně omezena.

Když 17. května roku 1969 kardinál Beran ve svém římském exilu zemřel, komunistická vláda ze strachu z důsledků nepovolila převoz zemřelého kardinála do Čech. Dostalo se mu tedy jako jedinému Čechovi té pocty, že byl pohřben po boku papežů v kryptách chrámu sv. Petra v Římě. V současné době na základě schválení procesu vatikánskou Kongregací pro blahořečení a svatořečení probíhá beatifikační proces. Odhalení pomníku, jehož základní kámen bude položen, je plánováno na podzim roku 2009.

Letošní  výročí  úmrtí  34. pražského arcibiskupa si v květnu připomínáme také mnoha dalšími  událostmi. Katolická teologická fakulta, Evangelická teologická fakulta a Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy pořádají 13. května 2009 od 13:00 v prostorách Katolické teologické fakulty, Thákurova 3, Praha 6 – Dejvice, ekumenickou konferenci k osobnosti a dílu kardinála Josefa Berana. Český rozhlas připravil cyklus o životě kardinála Berana a připravují se další konference a semináře. (ap)

07. 05. 2009