Vyhledávání Menu

Kardinál Beran stále čeká na blahořečení

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP připomene 17. května 2014 při mši svaté od 18.00 hodin ve Svatovítské katedrále 45. výročí od smrti kardinála Josefa Berana. Koordinaci beatifikačního procesu 34. pražského arcibiskupa, který byl zahájen v roce 1998, převezme dominikánská provincie v České republice.

„Po smrti prof. Jaroslava Polce, který byl jmenován postulátorem procesu, se do jisté míry ztratila kontinuita a pozornost byla příliš upnuta na ověřování zázračného uzdravení,“ říká k situaci procesu beatifikace, která dnes probíhá na diecézní úrovni, pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Bylo vyslechnuto kolem 60 svědků, kteří kardinála Berana znali a mohou dosvědčit pověst svatosti. Celá kauza však dosud nebyla odeslána do Říma pro další fázi procesu.

„Po rozhovorech v rámci návštěvy Ad limina apostolorum a po konzultaci s prefektem kongregace pro svatořečení kardinálem Angelem Amatem při příležitosti nedávného papežského svatořečení bylo požádáno vedení dominikánské provincie v České republice, aby se ujalo celé kauzy a to ze dvou důvodů. Jednak předpisy pro kanonizaci vyžadují přítomnost postulátora na příslušných jednáních v Římě a dominikánský řád tam má svůj institut a je ve stálém kontaktu s kongregací. Druhým důvodem je fakt, že Beran byl jako student teologie přijat do třetího řádu sv. Dominika tehdejším magistrem řádu bl. Hyacintem Cormierem a to přímo v řádovém kostele, v bazilice sv. Sabiny,“ vysvětluje novou situaci v procesu blahořečení kardinál Duka.

Kardinál Beran, pražský arcibiskup v letech 1946-1969, se nezapsal do historie pouze tím, že se odmítl podvolit komunistickému režimu, ale např. také svou účastí na závěrečných jednáních II. vatikánského koncilu. Protože komunistická vláda ze strachu z důsledků nepovolila roku 1969 převoz zemřelého kardinála do Čech, dostalo se mu jako jedinému Čechovi té pocty, že byl pohřben po boku papežů v kryptách chrámu sv. Petra v Římě. Při příležitosti 40. výročí jeho úmrtí byla vztyčena socha kardinála Berana od sochaře Stanislava Hanzlíka, uskutečnilo se několik výstav a konferencí a byl rovněž natočen film o jeho životě a díle. Více o životě kardinála Berana se lze dočíst v přiloženém textu doc. Aleše Opatrného.

V pražské arcidiecézi v současnosti probíhá rovněž beatifikační proces P. Jana Evangelisty Urbana, kněze, teologa a filozofa stíhaného komunistickým režimem, který vedou sestry Apoštolátu sv. Františka. Dalším kandidátem na blahořečení je augustiniánský kněz Augustin Schubert, činovník spolku Orel, který se stal obětí nacistického režimu. Připravuje se rovněž zahájení procesu blahořečení lidického faráře P. Josefa Štemberky. Básník a publicista Miloš Doležal byl spolu s plk. Eduardem Stehlíkem požádán o vytvoření publikace o životní pouti posledního lidického faráře a jeho mučednické smrti. (Aleš Pištora)

Mons. Aleš Opatrný: Kardinál Josef Beran a kardinál František Tomášek


Aleš Pištora 14. 05. 2014