Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Coppa: zanechal jsem zde polovinu srdce

Na začátku mše svaté přivítal olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK, zvlášť kardinála Giovanniho Coppu, kterého asi 30 000 přítomných poutníků pozdravilo spontánním potleskem. Přivítal rovněž spišského světícího biskupa Andreje Imricha, který při příležitosti slavení památky našich věrozvěstů zastupoval Konferenci biskupů Slovenska, dále manželku prezidenta republiky paní Livii Klausovou, zástupce veřejného života a všechny poutníky, ale také věřící přítomné u televizních obrazovek a rozhlasových přijímačů, kteří měli možnost sledovat mši svatou v přímém přenosu.

Svou homilii kardinál Coppa uvedl přáním, aby slavení této mše bylo poděkováním za dar víry a za naše věrozvěsty. "Několikrát jsem v minulosti poznamenal, že jsem zde zanechal polovinu svého srdce. Takže teď mohu říci, že jsem si ji zase na pár dní vzal zpátky. Překypuji radostí, že mohu být znovu uprostřed drahého českého národa, který jsem milovat a miluji a který miluje mne," pokračoval kardinál Coppa a opět "roztleskal" přítomné poutníky, což se během jeho kázání ještě několikrát opakovalo.

Uvedl také, že tato mše je vlastně hymnem na misijní poslání církve. Díky šíření Božího království soluňskými bratry získaly slovanské národy důstojnost svobodných lidí vykoupených Kristem a vedených evangeliem. "Na prvním místě je Bůh, pak přijde vše ostatní," zdůraznil s velkou naléhavostí bývalý nuncius v ČR. Podle něj Boží království člověka neutiskuje ani neponižuje, ale všem zaručuje stejnou důstojnost. "Cyril a Metoděj byli apoštoly Božího království ve vaší zemi," pokračoval kardinál Coppa, "a nikomu nic násilím nevnucovali. Skutky hrdinského života dokázali, že stojí za to Boha přijmout."

Kardinál Coppa rovněž poukázal na to, že naše doba je v mnohém analogická časům za života Cyrila a Metoděje – bezuzdný konzumismus, násilný boj o moc, sobectví, lhostejnost vůči druhým a nezájem o věci Boží – a vyzval všechny, aby zachovali křesťanský odkaz, aby zůstali věrni. "Království Boží je tou jedinou pravou civilizací lásky, která proměňuje člověka a mění svět," řekl na závěr své homilie.

Před ukončením mše odevzdal arcibiskup Jan Graubner ocenění několika významným osobnostem. Řád Cyrila a Metoděje obdržel sochař Vojtěch Adamec, děkovné uznání ČBK grafik Jiří Šindler a režisérka Naděžda Urbášková, pamětní medaile Miroslav Krejčíř, František Adamík a Bedřich Vymětalík.

Převzato z TS ČBK.

06. 07. 2008