Vyhledávání Menu

Kardinál Duka bude přítomen oslavám katedrály v Krakově

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se 28. března 2014 zúčastní v Krakově oslav 650. výročí vysvěcení královské katedrály sv. Stanislava a sv. Václava na Wawelu. Mši svatou bude pražský arcibiskup koncelebrovat spolu s krakovským arcibiskupem kardinálem Dziwiszem od 16.30 hodin.

Význam krakovského Wawelu představil v roce 2012 v Praze sám krakovský arcibiskup kardinál Stanisław Dziwisz. Bývalý důvěrník papeže Jana Pavla II. přijel do Prahy na pozvání kardinála Dominika Duka, který každý rok pořádá konferenci věnovanou pražské katedrál v evropském kontextu. Krakovský Wawel a Pražský hrad jsou světově unikátní místa, která mají mnoho společného. Katedrály totiž obvykle stojí ve městech, nikoli na kopci, natožpak v areálu královského sídla. Ačkoli jsou katedrály pro většinu lidí symboly neměnnosti, hluboké tradice, pevnosti a identity celé země, právě ta pražská i krakovská prošly ve 20. století bouřlivým vývojem a mnohokráte stály i v centru společenského a politického života.

S výstavbou katedrály na Wawelu, která byla iniciována Boleslavem Chrabrým, se začalo krátce po zřízení biskupství v Krakově. Tento chrám byl pravděpodobně zničen během nájezdu českého knížete Břetislava (kolem roku 1038). Roku 1320 bylo díky iniciativě biskupa Nankera přistoupeno k výstavbě nové katedrály. Ta byla konsekrována v roce 1364 za vlády krále Kazimíra Velikého. Dnešní katedrála je trojlodní gotickou bazilikou. Vnější vzhled gotické katedrály není jednotný. V průběhu staletí byl ke korpusu přistavěn soubor stylově různorodých budov, především kaplí. Ty pak znamenitým způsobem zrcadlí další dějiny katedrály a měnící se architektonické slohy.

Oslavy významného výročí krakovské katedrály pořádané krakovským arcibiskupem kardinálem Stanisławem Dziwiszem začínají již ve čtvrtek 27. března. Na programu jsou přednášky na téma gotické krakovské katedrály, ale také koncerty a další kulturní události. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 25. 03. 2014