Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Duka bude přítomen žehnání bojových praporů

Dále budou obřadu přítomni náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Petr Pavel a spolu s pražským arcibiskupem také představitelé deseti nekatolických církví, zástupci státní správy a samosprávy a řada dalších hostů. Předpokládá se účast ministra obrany Alexandra Vondry.

Od vzniku Armády České republiky se jedná o první žehnání tří vojenských praporů najednou. Žehnání, o kterém v hlasování rozhodli strakoničtí vojáci, provede podle vojenského řádu kaplan útvaru pravoslavného vyznání kapitán Marek Maxim Švancara.

Žehnání bojového praporu podtrhuje jeho význam pro příslušníky každého útvaru. Bojový prapor je pro vojáka symbolem vojenské cti a statečnosti a připomíná povinnost sloužit vlasti a bránit ji proti jejím nepřátelům. Smyslem žehnání je prosba za to, aby vojsko, jehož symbolem je právě prapor, bojovalo s pomocí Boží vždy v dobré věci a moc zla před ním ustupovala. Samo žehnání probíhá podle předem stanovených zásad a jako důkaz požehnání je na prapor připevněna stuha s nápisem "blahoslavení, kteří střeží právo a spravedlnost v každé době". (Aleš Pištora, Petr Frolík)

09. 11. 2012