Vyhledávání Menu

Kardinál Duka bude putovat do Mariazell

Den před tím se kardinál Duka zúčastní světelného procesí, které vychází ve 20.30 hodin od baziliky a prochází městem, aby se opět vrátilo k bazilice Narození Panny Marie. Vždy v sobotu a před velkými svátky při takovýchto procesích zhasne nejen pouliční osvětlení, ale také výlohy v ulicích kudy průvod se svíčkami prochází.

Městečko Mariazell na úpatí rakouských Alp ve spolkové zemi Štýrsko vítá poutníky už od 12. století. Tehdy přinesl mnich Magnus z benediktinského kláštera sv. Lambrechta sochu Panny Marie vyřezanou z lipového dřeva. Pověst o zázračně vyslyšených modlitbách přilákala brzy poutníky z mnoha zemí a kolem roku 1200 nechal hrabě Jindřich Vladislav zbudovat první kostel „Mater Gentium Slavorum“. V době baroka se město Mariazell stává hlavním poutním místem Podunajské monarchie a v letech 1644 – 1683 byla za opata Benedikta Pierina gotický kostel barokně přestavěn. V roce 1907 povýšil zdejší poutní svatyni sv. Pius X. na baziliku minor „Magna mater Austriae“.

V roce 2004 vídeňský kardinál Christoph Schönborn uspořádal v Mariazell Středoevropské katolické dny. Jejich vyvrcholení se krylo se vstupem většiny zúčastněných zemí do Evropské Unie. Do Mariazell zavítali tehdy desetitisíce poutníků z Polska, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Bosny a Herzegoviny i z domácího Rakouska. I dnes je Mariazell místem zbožnosti celé střední Evropy. (Aleš Pištora)

30. 03. 2015