Vyhledávání Menu

Kardinál Duka bude putovat k Panně Marii Klokotské

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude v sobotu 16. srpna 2014 hlavním celebrantem poutní mše svaté, která se od 10.00 hodin koná v klokotském poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Táboře. Po bohoslužbě následuje beseda.

Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty a obláti Panny Marie Neposkvrněné zvou také na další program letošní pouti. Ve čtvrtek 14. srpna se od 19.00 hodin koná koncert žesťového souboru TAkvintet pod vedením Richarda Mlázovského, v pátek 15. srpna bude od 17.00 hodin mše svatá s P. Václavem Hesem.

Sobotní program začíná v 8.00 hodin mší svatou, kterou bude sloužit P. Jan Böhm, vojenský kaplan Svatováclavského praporu. Odpoledne po hlavní mši svaté bude od 14.00 hodin následovat debata s pražským arcibiskupem a od 15.00 hodin Klokotské hodinky a svátostné požehnání s krátkou adorací. P. Karl Zaiser zakončí den mší svatou od 17.00 hodin. V neděli 17. srpna se od 10.00 hodin koná mše svatá, kterou bude celebrovat P. Vlastimil Kročil, sídelní kanovník Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Od 15.00 hodin zazní zpívané Klokotské hodinky se svátostným požehnáním.

Poutní kostel Panny Marie a klášter v Klokotech u Tábora vznikly na místě bývalého gotického farního kostela, který je vzpomínán již ve 13. století. Ojedinělý barokní komplex pochází z let 1701 - 1730. Jednolodní chrám Panny Marie má trojboce uzavřený presbytář a dvě boční kaple. Hlavní oltář pochází z roku 1743 a je ze zlaceného stříbra. Více na www.klokoty.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 13. 08. 2014