Vyhledávání Menu

Kardinál Duka bude putovat ke Staré Matce Boží v Žarošicích

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude 13. září 2014 od 18.00 hodin sloužit poutní mši svatou na Zlatou sobotu u Staré Matky Boží v Žarošicích. V doprovodu krojovaných poutníků z celého Hanáckého Slovácka půjde ve světelném průvodu uctít Pannu Marii Žarošickou.

Gotická socha nazývaná „Stará Matka Boží“ je s největší pravděpodobností dar Elišky Rejčky ženskému cisterciáckému klášteru na Starém Brně, kterému kromě sošky česká královna darovala v první polovině 14. století také Žarošice. První písemná zmínka o obci pochází ze 13. století a nejstarší zprávy vyprávějí o dávné kapli Narození Panny Marie ve viničné hoře. Snad to byla svatyně s řeholní komunitou, kde bylo později zbudováno obydlí pro poustevníka, který pečoval o tehdy již významné mariánské poutní místo.

Dějiny tohoto kraje byly provázeny tatarskými, tureckými, kumánskými, bočkajovskými a jinými loupeživými nájezdy. Při obléhání Vídně roku 1529 Turci v okolí Žarošic vypálili mnoho kostelů, pouze kostel Matky Boží Mezi Vinicemi zůstal ušetřen. Podle legendy turecký paša v poutním kostele urážel Pannu Marii. Když však viděl, jak soše Bohorodičky stékají slzy, sám se rozplakal a byl raněn slepotou. Slíbil, že nabude-li opět zraku, stane se křesťanem. Když přijal křest, skutečně znovu nabyl zraku. Usadil se jako poustevník nedaleko chrámu Matky Boží a sloužil Panně Marii až do smrti. Více na www.zarosice.estranky.cz. (Aleš Pištora, www.zarosice.cz)

Aleš Pištora 10. 09. 2014