Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Duka bude sloužit bohoslužbu za Evropu

Mši svatou budou sloužit štrasburský arcibiskup Jean-Pierre Grallet, stálý pozorovatel Svatého stolce u Rady Evropy Mons. Aldo Giordano a pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, který bude kazatelem. Jeho homilie bude věnována sv. Cyrilu a Metodějovi, jako patronům Evropy. Vyslechnou ji kromě českého velvyslance u Rady Evropy Tomáše Bočka také stálí představitelé zemí, které ovlivnila cyrilometodějská misie: velvyslanci z Bulharska, Chorvatska, Maďarska, Makedonie, Černé Hory, Polska, Ruska, Srbska, Slovenska a Ukrajiny.

Přínos Cyrila a Metoděje pro středoevropské země je nesporný. Bylo poprvé přeloženo celé Písmo do slovanského jazyka. Byl vytvořen misál, žaltář a přeloženy byly životopisy církevních otců. Vznikla předmluva k evangeliím – Proglas. Zatímco Cyril se podle historiků spíše zabýval výchovou nových kněží a překlady Písma, Metoděj se věnoval textům právním. Podle řeckého, římského a slovanského zvykového práva vytvořil první civilní zákoník na území Moravy. Po smrti sv. Cyrila, který umírá v Římě roku 869, získává Metoděj povolení sloužit slovanskou liturgii a od papeže se vrací jako arcibiskup pro Moravu a Panonii.

Plný význam cyrilometodějské misie, která obrátila naše předky ke kříži, rozvinul v 19. století papež Pius IX., který roku 1863 na návrh olomouckého arcibiskupa Bedřicha z Fürstenberka určil 5. červenec svátkem sv. Cyrila a Metoděje. Lev XIII. ve své encyklice „Grande munus“ z roku 1880 hovoří o zásluhách Cyrila a Metoděje a Pius XI. připomněl význam cyrilometodějské tradice tím, že roku 1928 udělil velehradskému chrámu Nanebevzetí Panny Marie titul „Menší baziliky“ a roku 1932 prohlásil na žádost olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana bratry Cyrila a Metoděje za spolupatrony velehradské baziliky. Všechny kroky svých předchůdců zúročil papež Jan Pavel II., který Cyrila a Metoděje prohlásil za spolupatrony Evropy. (Aleš Pištora)

12. 06. 2013