Vyhledávání Menu

Kardinál Duka bude sloužit bohoslužbu za oběti bitvy u Sadové


Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude 3. července 2016 od 18.00 hodin sloužit v kostele Proměnění Páně na Chlumu mši svatou za oběti bitvy u Hradce Králové, k níž došlo před 150 lety v roce 1866.


64067

Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866


Bitva u Hradce Králové (bitva u Sadové, bitva na Chlumu) se odehrála 3. července 1866 severozápadně od městské pevnosti Hradec Králové mezi řekou Labe a vesnicemi Hořiněves, Sadová, Mokrovousy a Přím. Šlo o rozhodující střetnutí mezi rakouským císařstvím a pruským královstvím v Prusko-rakouské válce. Počtem vojáků, kteří se účastnili této bitvy, jde o největší střetnutí na území Čech a Moravy (436 000 vojáků). Současně jde o druhou největší bitvu 19. století (po bitvě Tří císařů u Lipska, zvané též Bitva národů, 1813 – 470 000 vojáků).

Poté, co bylo Rakousko v této bitvě poraženo, bylo o výsledku války rozhodnuto a následující bitvy už byly pouze snahou Rakouska o to, aby porážka v této válce nebyla zdrcující. Válka skončila vítězstvím Pruska, vyjednáváním v Mikulově a podpisem mírové smlouvy v Praze (Pražský mír) dne 23. srpna 1866. Mírová smlouva z Prahy potvrdila konečnou platnost rozpuštění Německého spolku. Rakousko muselo souhlasit s tím, že německé vztahy byly znovuvytvořeny bez jeho spolurozhodování. Pro Prusko bylo vítězství odrazovým můstkem pro vznik Pruského císařství a později jednotného státu Němců (s vyloučením Rakouska). (www.koniggratz1866.eu)

Aleš Pištora 27. 06. 2016