Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Duka děkuje za blahopřání k narozeninám

„Chtěl bych co nejsrdečněji poděkovat za všechna blahopřání, dary, ale především za modlitby při příležitosti mých narozenin. Vážím si dopisů, které jsem dostal od významných představitelů státu, ale i veřejného a kulturního života. Potěšila mne slova mých spolubratří z ostatních církví. Neméně si ale vážím také gratulací i mnoha lidí, kteří nejsou nijak veřejně známí. Děkuji všem lidem – starým, mladým i dětem, kteří mě podporují v úřadu pražského arcibiskupa,“ vyjadřuje svou vděčnost kardinál Duka.

Při mši svaté ve svatovítské katedrále tlumočil apoštolský nuncius Mons. Guiseppe Leanza blahopřání papeže Františka, který poděkoval kardinálu Dukovi za jeho práci pro českou a světovou církev. Za český stát poblahopřála předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová a za české a moravské biskupy olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Kardinála s gratulací oslovila rovněž předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová a manželé Šoltysovi jako zástupci věřících pražské arcidiecéze.

V těchto dnech dorazilo na pražské arcibiskupství také množství písemných gratulací. Mezi prvními bylo doručeno blahopřání prezidenta republiky Miloše Zemana, který k pozdravům připojuje, že kardinála Duku považuje za „významného a respektovaného představitele veřejného života naší země, s nímž je dobré diskutovat o jeho názorech a znát jeho postoje k aktuálním problémům naší společnosti“. Předseda vlády Petr Nečas k přání „pevného zdraví a uspokojení z obětavé služby“ dodává své přesvědčení, že se díky působení kardinála Duky spolupráce římskokatolické církve s českým státem vyvíjí „v duchu vzájemného porozumění“.

Kromě ministrů vlády své blahopřání zaslali také předseda Senátu Milan Štěch, předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, ale také bývalý prezident Václav Klaus. Ke gratulantům se připojil rovněž synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml. Ve své dopise vyjádřil svou radost nad dosavadní spoluprací, ale také očekávání, že „i nadále nás naše vyznání Krista bude inspirovat k novým krokům spolupráce a tvořivosti na díle Páně.“ Poděkování za vzájemnou spolupráci ve svých gratulacích vyzdvihli také patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta a předseda Rady Církve bratrské Daniel Fajfr.

Gratulanti celý týden navštěvovali Arcibiskupský palác také osobně. Pražský arcibiskup obdržel množství e-mailů a přes sto gratulací prostřednictvím facebooku. (Aleš Pištora)

26. 04. 2013