Vyhledávání Menu

Kardinál Duka na Kongregaci pro nauku víry

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se 14. ledna 2015 v Ostřihomi zúčastní setkání předsedy Kongregace pro nauku víry, kardinála Gerharda L. Müllera, s prezidentem Rady evropských biskupských konferencí ostřihomsko-budapešťským arcibiskupem kardinálem Péterem Erdö.

„Přestože přítomní většinou nejsou členy kongregace pro nauku víry, pozval kardinál Erdö zástupce evropských biskupských konferencí na toto zasedání, aby v diskuzi předložili aktuální problémy týkající se otázek víry. Jde o to, že v různých koutech světa se řeší také různé otázky,“ přibližuje setkání kardinál Duka, který má v rámci České biskupské konference na starosti právě komisi pro nauku víry.

Podle kardinála Duky, který bude rovněž kazatelem během jedné ze společně slavených bohoslužeb, je toto setkání také součástí nového způsobu práce vatikánských úřadů, kdy je kladen větší důraz na jednotlivé biskupské konference, jak o tom v apoštolské exhortaci Evangelii gaudium mluví také papež František. Ten mimo jiné poukazuje na nezbytnost pokračovat v ozdravné „decentralizaci“. Příspěvek belgického biskupa z diecéze Tournai je tak např. věnován „zvěsti evangelia a výzvě islámu“.

V ostřihomském Centro San Adalberto se setkávají zástupci evropských biskupských konferencí, které na základě instrukce Kongregace pro nauku víry z roku 1967 ustavili jako poradní orgán vlastní komisi. V roce 1982 bylo rozhodnuto, že se předseda vatikánské kongregace bude s tímto poradním sborem na úrovni jednotlivých kontinentů setkávat pravidelně. Prozatím poslední setkání se v roce 2009 konalo v Africe v Dar es Salaam, nejlidnatějším městě Tanzánie. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 14. 01. 2015