Vyhledávání Menu

Kardinál Duka na oslavách spolku Vltavan


Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude v pátek 10. června 2016 ještě před tím, než se připojí k Noci kostelů, bude od 17.00 hodin sloužit v kostele Nejsvětější Trojice v Podskalí mši svatou za zemřelé členy spolku Vltavan. Ten si letos připomíná 145. výročí svého založení.


62508

Foto: www.vltavan-praha.cz


Vltavan je nejstarším existujícím profesním spolkem. Byl založen 11. června 1871 v pražském Podskalí s názvem „Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan“. Z důvodu velké výstavby vodních děl na řece Vltavě došlo v polovině minulého století k postupnému útlumu až k úplnému zániku voroplavby. Přesto spolek přetrval až do dnešních časů. Jeho členové žijí bohatým kulturním a společenským životem v Praze. Nemalou a významnou část činnosti spolku představuje součinnost a podpora společnosti hendikepovaných občanů pod názvem „S tebou mě baví svět“, jakož i spolupráce s dalšími, jako klubem „Za starou Prahu“, a spolkem českých Baráčníků.

Od roku 2011 je čestným členem spolku také pražský arcibiskup kardinál Duka. Nositelem čestného členství byl rovněž kardinál František Tomášek, či Mons. Jiří Reinsberg. Oslavy spolku Vltavan pokračují v pražském Podskalí v sobotu 11. června. Více na www.vltavan-praha.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 03. 06. 2016